Śledź nas na:Funkcje i metody badań socjologii pracy

Do najczęściej stosowanych metod badania socjologii pracy zaliczamy:

  • obserwację

  • wywiad

  • ankietę

  • pomiar socjometryczny

  • test

  • metody mieszane i pośrednie

 

Obserwacja - pozornie jest to metoda powszechnie używana, ponieważ większość z nas uważa, że ma określoną wiedzę o zakładzie zdobytą w rezultacie codziennych obserwacji funkcjonowania rozmaitych firm. Z naukowego punktu widzenia, obserwacje takie są jednak tym postrzeganiem, które odróżnia się od obserwacji jako metody badawczej. Postrzeganie polega, bowiem na uchwyceniu zmysłami faktów jakoby niechcący. Receptory człowieka działają bez względu na jego wolę, a nawet wbrew woli, chłonąc wiele impulsów pochodzących z otaczającej rzeczywistości. Postrzeganie staje się obserwacją dopiero wtedy, gdy wpatrujemy się, aby dać odpowiedź na z góry postawione pytanie.

Obserwacja jest spostrzeganiem celowym, ukierunkowanym i zamierzonym oraz systematycznie prowadzonym.

W rezultacie jest to metoda bardzo żmudna, czaso- i pracochłonna. Jej zaletą jest to, że jeśli jest bardzo bezpośrednia i uczestnicząca to ułatwia bardziej wnikliwe poznanie i zrozumienia funkcjonowania zakładu. Wadą obserwacji jest dążenie obserwatora do notowania zjawisk wyjątkowych, mylne interpretowanie zaobserwowanych faktów, brak ścisłości spostrzeżeń, a także wady pamięci obserwatora. Opierając się na obserwacji, powinniśmy również wiedzieć, że jest to metoda pozwalająca z trudem odtworzyć przeszłość i subiektywną stronę życia. Z tego względu obserwacja powinna być uzupełniona innymi metodami badawczymi.

 

Wywiad - to metoda polegająca na przeprowadzaniu rozmowy z wybranym respondentem, w toku, której próbuje się uzyskać jego odpowiedź na pewien zespół pytań.

Wywiad jest jedną z najbardziej elastycznych i wnikliwych metod badawczych, pozwalających szybko sięgnąć w przeszłość i odtworzyć subiektywną stronę życia ludzkiego.

Zaletą wywiadu jest to, że:

  • daje możność obserwowania respondenta w jego reakcjach na zadane pytania

  • pozwala określić motywy, potrzeby, aspiracje pracownikówZobacz także