Śledź nas na:

Socjologia pracy - Artykuły

  • liczba prac:

Kierunki rozwoju socjologii pracy

Całokształt dorobku naukowego w zakresie socjologii pracy można podzielić na rozmaite nurty, szkoły i kierunki. Pojawiają się też coraz nowsze perspektywy badawcze. Występujące współcześnie wielkie bogactwo szkół i orientacji w zakresie socjologii pracy podlega stałej praktycznej weryfikacji. Ich rodowód jest jednak wspólny, a poznanie go zasługuje na uwagę w myśl zasady, że kto nie zna źródeł swojej specjalizacji, ten nie może zrozumieć nurtujących ją problemów.

Praca w ujęciu socjologicznym

Używając określenia „praca" należy pamiętać, że jest to nazwa wieloznaczna, używana w języku potocznym i w nauce o różnych znaczeniach.

Pojęcie, przedmiot i zakres socjologii pracy

Socjologia jest jedną z nauk społecznych. Opisuje i wyjaśnia społeczne uwarunkowania i skutki społecznej działalności ludzi oraz stosunki społeczne między zbiorowościami i grupami społecznymi oraz wewnątrz nich (konflikty, walkę, współpracę, współdziałanie).