Śledź nas na:Funkcje i metody badań socjologii pracy

Socjologiczne aspekty pracy powodują, że współczesne społeczeństwo wyznaczyło socjologii pracy wielorakie funkcje.

Socjologia pracy jak każda nauka, aby mogła zaspokajać właściwie potrzeby społeczne, musi spełniać określone funkcje. Podstawową funkcją każdej dyscypliny naukowej jest tzw. funkcja poznawcza, polegająca na opisie i wyjaśnieniu badanej przez siebie rzeczywistości. Najogólniej biorąc, w ramach tej funkcji, w socjologii usiłuje się wyjaśnić dwa podstawowe problemy:

  1. Jak warunki społeczne wpływają na przebieg procesów pracy?

  2. Jakie skutki praca wywołuje w strukturze i działaniach węższych i szerszych zbiorowości?

 

Odpowiedź na pierwsze pytanie otrzymuje się dobierając analizowane zmienne, tak by uchwycić te czynniki, które wpływają na przebieg procesu pracy i mogą zaważyć na jego efektach. W drugim przypadku opisuje i wyjaśnia się zjawiska i procesy zachodzące wewnątrz i na zewnątrz zakładu pracy. Analiza ta może być prowadzona w dwóch aspektach: integracyjnym i konfliktowym. Aspekty integracyjny polega na traktowaniu zakładu pracy jako swoistej całości, w której wszystkie elementy składowe są zgrane i przyczyniają się do powodzenia całości, do zgodnej i skoordynowanej realizacji jego celów. W aspekcie konfliktowym uwagę koncentruje się na wewnętrznych sprzecznościach i konfliktach zakładu.

Uzyskana wiedza i informacje naukowe dotyczące powyższych pytań pozwalają socjologii pracy na pełnienie wielu funkcji praktycznych, takich jak:

  • diagnostyczna,

  • prognostyczna,

  • socjotechniczna,

  • humanistyczna.Zobacz także